Apel političkim subjektima i fizičkim licima

Preuzeto sa nkp.ba
Slika je preuzeta sa nkp.ba portala.

 

Poštovani,

Svjedoci smo da je predizborna kampanja za Lokalne izbore 2016.godine već odavno krenula i da u zadnje vrijeme uzima maha jer je Kalesija već uveliko oblijepljena plakatima i unakažena improvizovanim konstrukcijama koje liče na reklamne panoe. Nažalost većina političkih subjekata u svojim “programima” ističe kako su nezadovoljni trenutnom situacijom i kako žele mijenjati stvari u Kalesiji na bolje, a već rade protivzakonite stvari (svjesno ili nesvjesno, ostaje pitanje).

Ovom prilikom apelujemo na sve političke subjekte i fizička lica da je postavljanje reklamnih panoa bez odgovarajućih odobrenja zakonom ZABRANJENO, te da je predviđena prekršajna odgovornost za postavljanje istih i to 5.000 do 15.000 KM za pravna lica, a 500 do 1.500 KM za fizička lica (Zakon o prostornom uređenju i građenju TK (”Službene novine TK” broj: 06/11, 04/13, 15/13, 02/16)).

Dalje ističemo da se većina ovih reklama nalazi u zaštitnom (putnom) pojasu te da je postavljanje istih takođe zabranjeno bez odobrenja nadležnih organa, s obzirom da isti ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju (Zakona o cestama F BiH („Službene novine F BiH“, br. 12/10 i 16/10)).

Pozivamo sve odgovorne koji su ovakve reklame već postavili i koji ih namjeravaju postaviti, a u Kalesiji ih ima najmanje 20 (Tojšići, Hidani, Međaš, Sarači, Miljanovci, Prnjavor, itd.) da ih uklone na vrijeme i da odustanu od svojih namjera, inače ćemo biti primorani da uputimo prijavu nadležnim inspekcijskim organima.

Općinski odbor SBB Kalesija