Inicijativa za prijem logopeda u JU Dom zdravlja Kalesija

Na III redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija vijećnik Armin Hodžić (SBB) je pokazao da svaki vijećnik može zastupati interese građana, bez obzira da li bio dio parlamentarne većine, ili pak opozicije.

Iako nije dio aktuelne vlasti, vijećnik Hodžić, inače direktor OŠ Vukovije Gornje, je uputio inicijativu direktoru i Upravnom odboru JZU Dom dzravlja Kalesija da unutražnjom organizacijom rada i sistematizacijom radnih mjesta planiraju prijem logopeda.

LOGOPED je stručnjak za govorno – jezičku patologiju koji proučava, dijagnostikuje i radi na otklanjanju poteškoća govora, jezika i glasa i prevenciji govorno – jezičkih poremećaja.

Kako je naveo u obrazloženju svoje inicijative, preko 40% učenika u osnivnim školama na području općine Kalesija ima problema sa govorom, što su zapazili učitelji i pedagozi u školama. Taj problem je u većini slučajeva rješiv, ali su finansije često najveći problem za roditelje, koji djecu moraju voditi logopedu u Tuzlu, a nerijetko i po nekoliko puta sedmično. Prosječno, dijete koje mora posjećivati logopeda putuje za Tuzlu 8-15 puta u toku mjeseca, što je velika obaveza za roditelje, a zahtjeva i novčana izdvajanja koja neki od roditelja nemaju. Nije rijedak slučaj da roditelji zbog navedenih problema djecu ne vode logopedu, što može izazvati trajne posljedice i na neki način odredit životni put dječaka ili djevojčice.

Da li će ova inicijativa biti podržana od strane vijećnika u OV Kalesija i uprave JU Dom zdravlja Kalesija, ostaje da se vidi.

File-page-001