Saopćenje za javnost

Proteklih dana u medijima su se pojavile vijesti koje se tiču Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, tačnije kako su pokrenute aktivnosti za nabavku prostorija i izmještanje poslovnice u Kalesiji, i to:

Ovom prilikom želimo upoznati javnost  o činjenicama i događajima vezanim za ovu tematiku te predstaviti pravo stanje, a sve s ciljem tačnog informisanja stanovnika općine Kalesija i šire javnosti.

Naime, Rješenjem Vlade TK dvojica Kalesijaca (imena nisu bitna) imenovani su u Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Na sjednici održanoj 02.08.2016. godine na dnevnom redu je bila i tačka Razmatranje i donošenje Strateškog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2017.-2019. godina. Po navedenoj tački diskutovao je i navedeni dvojac, te su iznijeli probleme na koje nailaze stanovnici naše općine prilikom korištenja poslovnice u Kalesije, jer je ista neuslovna s obzirom da se nalazi na prvom spratu stambeno-poslovne zgrade, a do pristupa samim kancelarijama postoji veliki broj stepenica koji otežavaju pristup starijim i invalidnim licima. Osim toga u čekaonicama su česte i gužve, a zbog površine i visine same čekaonice boravak u istoj postaje nepodnošljiv, pogotovo u ljetnim danima. Zaključkom Upravnog odbora na istoj sjednici naloženo je Stručnoj službi da za narednu sjednicu Upravnog odbora pripremi Informaciju o stanju objekata u kojima se nalaze poslovnice zdravstvenog osiguranja sa pravnog i funkcionalnog aspekta.

Dana 12.08.2016. godine Kalesiju su posjetili Hodžić Mirsad, direktor ZZOTK i Muhamed Muharemović, njegov pomoćnik, koji su se na licu mjesta uvjerili u neuslovno stanje poslovnice u Kalesiji te dali svoje obećanje da će ovaj problem biti riješen u 2017. godini. Istog dana su skupa sa navedenim dvojcem obišli potencijalne lokacije u centru Kalesije.

Informacijom o stanju objekata u kojima se nalaze poslovnice zdravstvenog osiguranja sa pravnog i funkcionalnog aspekta od 17.08.2016. godine dat je pregled stanja svih poslovnica na području Tuzlanskog kantona, s tim da je u tački 6.  za Poslovnicu Kalesiju – Kalesija, Ul. Patriotske lige bb između ostalog navedeno : 

“Prostor nije fukcionalan i nije pristupačan  za invalide (2015. godine saniran je arhivski depo).”

Nakon što je Upravni odbor usvojio ovakvu informaciju, razgovaralo se o prioritetima po Općinama te je potvrđeno da će u Finansijski plan za 2017. godinu biti osigurana sredstva za kupovinu poslovnog prostora za izmještanje navedene poslovnice u Kalesiji, a na insistiranje naprijed navedenog dvojca.

Dana 12.12.2016. godine zasjedao je Upravni odbor, a jedna od tačaka dnevnog reda je bila i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana ZZOTK za 2017. godinu, te je u dijelu kapitalnih ulaganja bila navedena i kupovina prostora za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Kalesija sa predviđenim iznosom sredstava od 140.000,00 KM. Navedeni plan je usvojen jednoglasno od Strane Upravnog odbora i Vlade Tuzlanskog kantona (13.12.2016. godine).

Izvod
Izvod iz Finansijskog plana ZZOTK za 2017. godinu (preuzeto sa stranice Vlade TK)

Usvajanjem finansijskog plana od strane Upravnog odbora ZZOTK te Vlade TK stekli su se svi preduslovi da se u 2017. godini krene sa realizacijom ovih aktivnosti, odnosno da se stanovnicima općine Kalesija konačno obezbjede adekvatne prostorije za korištenje usluga koje pruža Zavod, a dogovor je bio da to bude u proljeće tekuće godine.

Međutim, ono što smatramo dezinformisanjem javnosti jeste izjava načelnika da je odmah po preuzimanju pozicije načelnika općine Kalesija zatražio da se riješi ovaj problem kao i činjenica da nije bio upoznat da je neko lobirao da se u Finansijski plan zavoda uvrste sredstva namjenjena za kupovinu prostora za rad Poslovnice ZZO u Kalesiji.

U saopćenju općinskog načelnika naveden je dopis upućen Zavodu tek 28.02.2017. godine kojim traži rješavanje problema Poslovnice u Kalesiji, tako da izjava “odmah po preuzimanju pozicije” nema smisla.

Zahtjev-ZZO-702x1024
Preuzeto sa kalesija.ba

Naime, zvanično preuzimanje funkcije načelnika općine Kalesija bilo je 09.11.2016. godine, odnosno čak tri mjeseca nakon što su pokrenute aktivnosti oko obezbjeđenja potrebnih sredstava za izmještanje poslovnice u Kalesiji, a prijem delegacije iz Zavoda je bio upriličen dana 10.03.2017. godine, takođe tri mjeseca nakon što su ta sredstva planirana, a Finansijski plan usvojen od strane Upravnog odbora ZZOTK i Vlade TK.

Međutim, ono što je još bitnije istaći jeste da nije istina da načelnik nije bio upoznat sa lobiranjem  za izdvajanje ovih sredstava, jer je o tome obaviješten prilikog usmenog razgovora sa jednim od dvojice navedenih Kalesijaca tokom mjeseca januara, a ova vijesti je propraćena i na lokalim medijima (12.08.2016. godine i 14.12.2016. godine – portal ntv.ba)

Ono što je djelomično tačno u saopćenju načelnika jeste podatak da je Zavod već jadanput planirao sredstva za kupovinu poslovnog prostora u Kalesiji, ali do realizacije nikada nije došlo iz prostog razloga što niti jedna dostavljena ponuda nije ispunjavala formalno-pravne uslove koji su traženi pozivom.

Prema tome načelniče, mi ne želimo sebi pripisivati tuđe zasluge ali isto tako nećemo dozvoliti da to drugi nama rade, prema tome želimo Vas zamoliti da ubuduće vodite računa o tome te ukoliko postoje neke nejasnoće, rado ćemo se odazvati na Vaš poziv i riješiti eventualne nesuglasice.

Takođe, ovom prilikom želimo obavijestiti javnost da smo spremni staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje s ciljem napretka i razvoja općine Kalesija, jer ukoliko želimo naprijed to je moguće samo zajedno a ne podjelama na poziciju i opoziciju.

Općinski odbor SBB Kalesija