Izborna skupština MO Vukovije Donje

29794499Dana 13.01.2015. godine u prostorijama MZ održana je Izborna skupština mjesnog ogranka Vukovije Donje.

Izbornu skupštinu mjesnog ogranka vodila je Radna grupa u sastavu:
1. Armin Hodžić – predsjednik
2. Almir Rabotić – član
3. Miralem Mulahamzić – član
Za sjednicu je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Konstituisanje Izborne skupštine
2. Formiranje Izborne komisije
3. Izbor članova mjesnog odbora
4. Tekuća pitanja

Na sastanku je izabrana Izborna komisija koju su činili:
1. Miralem Mulahamzić
2. Azra Jukanović
3. Muhamed Brđanović

Nakon glasanja i prebrojavanja glasova od strane Izborne komisije konstatovano je da su u Mjesni odbor prošli sledeći članovi:
1. Mirnes Jukanović
2. Merisa Herić
3. Mehmed Padžić
4. Miralem Mulahamzić
5. Almir Rabotić
6. Muhamed Brđanović

Na konstituirajućoj sjednici Mjesnog odbora koja je održana 13. januara 2015. godine sa početkom u 20:15 izabran je predsjenik, potpredsjednik te sekretar MO SBB Vukovije Donje u sljedećem sastavu:
1. Mirnes Jukanović – predsjednik
2. Merisa Herić – potpredsjednik
3. Miralem Mulahamzić – sekretar