Rezultati Općih Izbora 2014.godine

1405585949Savez za bolju budućnost BiH je na području općine Kalesija za Opće izbore 2014.godine uzeo aktivno učešće te ostvario značajne rezultate. Općinska organizacija Kalesija je na ovim izborima učestvovala sa 3 kandidata za Skupštinu TK (Mešanović Asmir, Alić Rijada i Bećirović Jasmin) i 2 kandidata za Parlament FBiH (Rožnjaković Elvir i Kuduzović Mehmed).


Pojedinačno gledajući, niti jedan kandidat sa područja općine Kalesija nije uspio dobiti mandat u zakonodavnoj vlasti, međutim zahvaljujući dobrim rezultatima SBB-a sa Tuzlanskog kantona, uključujući i našu općinu, SBB će u naredne 4 godine imati ukupno 10 poslanika u zakonodavnoj vlasti, i to 5 poslanika u Skupštini TK , 4 poslanika u Parlamentu FBiH te jednog poslanika u Skupštini BiH, što je odličan rezultat.

Rezultati glasova za pojedinačne nivoe vlasti sa područja općine Kalesija:
Predsjedništvo BiH – 2929 glasova (19,42%)
Skupština BiH           – 1511 glasova (10,56%)
Parlament FBiH        – 1672 glasa (11,38%)
Skupština TK             – 1136 glasa (7,61%)

Detaljnije rezultate izbora možete pogledati na zvaničnoj internet stranici CIK-a