Uplata članarine

Članarina SBB BiH se plaća mjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Način plaćana članarine SBB BiH:

Union banka d.d. Sarajevo
Tekući račun: 102 050 00000 86134
Svrha uplate: članarina SBB BiH
Primalac: Savez za bolju budućnost BiH
Adresa: Tešanjska 24 a, 71000 Sarajevo

Uplata preko telefona:
Članarinu u iznosu od 2 KM mjesečno možete uplatiti putem poziva na broj telefona 090 291 078 za mreže BH Telecoma.

Za sva dodatna pitanja rado Vam stojimo na raspolaganju.