Izborni program

sbb-2016-504x238-2-medium

IZBORNI PROGRAM

Korupcija, siromaštvo, građanska nesigurnost i sukobi svake vrste prisutni su već predugo. Građani naše općine nemaju razloga da i dalje saginju glavu i trpe dugogodišnju nesposobnu vlast i ponižavanje svih građana, pa čak i najboljih sinova i majki ove zemlje, odnosno boraca i šehidskih porodica RVI. Kalesija je jedna od najnerazvijenih općina u Bosni i Hercegovini.

Dosadašnja vlast jedino se isticala po stranačkom i rodbinskom  zapošljavanju nesposobnih, korupciji, kriminalu, namještanju tendera po principu IMT (ima li mene tu gdje). Nesposobna vlast ništa nije uradila da se stopa nezaposlenosti od 75% građana općine Kalesije smanji. Naprotiv ona je u stalnom porastu i među najvišim je u BIH!

Sve više mladih odlazi sa naše općine trbuhom za kruhom u strane zemlje jer u našoj općini sa dosadašnjom vlasti nikada neće dobiti šansu. Poražavajuće je što mnogi od njih ni u vrijeme agresije nisu htjeli napustiti zemlju, ali im je aktuelna vlast i politika razbila sve iluzije o boljem sutra u vlastitoj domovini.
Iskrenost , poštovanje i odgovornost svih naših članova Saveza za bolju budućnost –Kalesija glavni su motivi našega rada. Od same ideje pokretanja i formiranja Saveza za bolju budućnost cilj je pronaći progresivne, hrabre, časne i sposobne ljude, a naročito mlade, koji će pokazati da možemo mnogo pametnije i bolje izgraditi našu Općinu. Mi hoćemo da se ljudi zapošljavaju po realnim prioritetima  a ne po  stranačkim i rodbinskim vezama. Uprkos bijeloj kugi koja odavno hara zemljom, vlast nije učinila ništa da stvori mladima uvjete u domovini za bolji i ljepši život. U budžetu ćemo tražiti načina da se pomogne natalitet kroz novčane poticaje. Želimo osnovati  moderno uređeno obdaniše sa igraonicama. Želimo što više mladih uključiti u javni život i u javnu upravu jer samo sa mladim, novim, svježim snagama možemo prosperirati kao društvo. SBB Kalesija ima programe prema kojima će od poljoprivrede i sela napraviti bolju priču od dosadašnje, popravit ćemo status penzionera i osigurati da za sve iznad 65 godina starosti gradski prijevoz bude besplatan. Hoćemo da imamo prvoligaške klubove. Iskoristimo talenat po kojem je poznata naša općina. Podržati ćemo  i stipendirati najbolje sportiste. Ukinut ćemo privilegije političara. Oni neće moći imati najviše plate. Na odgovorna mjesta postavit ćemo najsposobnije ljude, nezavisno od njihove stranačke pripadnosti. Borit ćemo se protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. SBB će snažno štititi povratnike, njima se moraju osigurati uslovi za održiv povratak. SBB će učiniti sve da poveća sigurnost građana, ljudi na ulici, djece u školama i na javnim mjestima. Nas vode i predstavljaju uspješni ljudi koji su pokazali da znaju stvarati nove vrijednosti, zapošljavati, graditi BiH i imaju općenit lični rezultat i reference. SBB želi da se sva društvena energija usmjeri ka ekonomiji i da za prve dvije godine od Kalesije napravi uspješnu ekonomsku i političku priču.

Sa unešenih 3 milijarde maraka godišnje najveći investitor u BIH je dijaspora, to ćemo svakako imati na umu kod svih razvojnih projekata. S obzirom na broj naših građana koji žive izvan granica naše države i probleme skojim se susreću, smatramo neophodnim osnivanjem tijela/organa za odnose sa dijasporom. Na ovaj način bismo stvorili predpostavke za rješavanje mnogobrojnih problema dijaspore kao i njihov aktivan odnos u budućnosti.

Kalesijski građani su pošteni, čestiti i nadasve vrijedni ljudi koji žele da žive od svoga rada u svojoj zemlji. Stvorimo uslove za njihovo zapošljavanje. Smatramo da niko nema pravo da našim građanima uzima četiri po četiri godine života jalovim mandatima. Mi nudimo nove snage, mlade ljude, stručnjake koji znaju kako, i koji su hrabri da se bore za našu bolju budućnost. Radit ćemo na tome da poslovni ambijent i uslovi budu povoljniji za otvaranje novih firmi i novih radnih mjesta, posebno za mlade ljude.

Hoćemo da riješimo problem vodosnadbijevanja, posebno visinskih naselja općine. Nezamislivo je da građani čija je općina toliko bogata vodom  imaju redukciju vodosnadbijevanja. Ili da piju vodu koja je puna mangana. Da gotovo svakodnevno udišu nečist vazduh koji dolazi sa gradske deponije, koja ujedno zagađuje i vodu i tlo. Nećemo da se naši građani guše u smeću, hoćemo poboljšanje Javnog komunalnog preduzeća. Poboljšanje usluga, učestaliji i redovni  odvoz smeća. Raspoređivanje većeg broja javnih kontejnera. Kalesiju ćemo  stvoriti ljepšu i čišću za sve njene građane.

Kalesijska poljoprivreda treba da bude nosioc razvoja privrede. Područje naše općine je na samom vrhu ljestvice obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona. Tu činjenicu maksimalno treba iskoristiti. Svake godine Sprečansko polje bude pogođeno poplavama koje nanose milionske štete. Ovim nepogodama su najviše pogođeni poljoprivrednici ciji strah raste od sve češćih poplava što izazivaju malo veće kiše ili naglo topljenje snijega. Potrebno je provesti regulaciju korita rijeke Spreče i njenih pritoka Gribaje, Mandure i Dubnice kako bi se stvorili uslovi za nesmetanu proizvodnju hrane. Na taj način stvorila bi se mogućnosti za izvoz prehrambenih artikala, smanjila ekonomska neaktivnost i nezaposlenost velikog broja stanovnika. Uređenjem vodotoka tj. korita rijeke Spreče, pojavila bi se mogućnost ekonomske opravdanosti za putnom komunikacijom dolinom rijeke Spreče(koja bi bila dio brze ceste Zvornik-Kalesija-Živinice-Tuzla), te bi se stvorili bolji preduslovi za brzi ekonomski razvoj. Smanjila bi se frekventnost  na postojećim magistralnim pravcima Kalesija-Tuzla i Kalesija-Živinice, osigurala bi se veća bezbejdnost učesnika u saobraćaju i smanjio bi se broj saobraćajnih nesreća  na najnaseljenijem dijelu općine (poznato je da se desio veliki broj smrtnih slučajeva uglavnom djece).
Izgradnjom ove komunikacije izbjegle bi se funkcionalne nepodobnosti odvijanja prometa i razvoja općine.

Razlika između mogućeg i nemogućeg je mjera rješenosti , a mi u Savezu za bolju budućnost Kalesija smo rješili i odlučili da naša općina bude jedna od najrazvijenih općina u Bosni i Hercegovini!

Budite dio te priče!!!

EKONOMSKI ASPEKT


Kalesijski građani su pošteni, čestiti i nadasve vrijedni ljudi koji žele da žive od svoga rada u svojoj zemlji. Stvorimo uslove za njihovo zapošljavanje.

Stvaranje uslova za preduzetništvo i turizam

 • Jeftinije i jednostavnije procedure za preduzetnike i investitore u općini.
 • Transparentnije provođenje javnih nabavki i tendera.
 • Podrška udruženju privrednika.
 • Omogućiti sufinasiranje mladim ljudima prilikom pokretanja tzv.“prvog posla“ i osigurati punu podršku mladim preduzetnicima.
 • Program podrške preduzećima koja uvode sistem standardizacije proizvodnih procesa, proizvoda i usluga.
 • Izgradnja multifunkcionalnog društveno-poslovnog centra.
 • Podsticaj razvoju turističke ponude kao i ozbilnije i jače razvijanje seoskog i eko turizma.
 • Izrada turističko rekreativnog centra „Kalesijska jezera“ sa akcentom na lovno ribolovni turizam.
 • Podsticaj razvoja ponude za dijasporu, uključivanje dijaspore u razvojne procese kako bi ulagalli što više u našu općinu i donosili nove investicije.

Poljoprivreda

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji u općini Kalesija kao poljoprivrednom kraju koji  najviše može profitirati i zaposliti ljudi baš u poljoprivredi. Našoj općini pripadaju velike površine obradivog zemljišta. Formirati grupu stručnih ljudi iz oblasti poljoprivrede: ratarstva, stočarstva, voćarstva, pčelarstva i drugih grana koji će raditi na iznalaženju rješenja za postojeće loše stanje kroz potporu:

 • plasteničkoj proizvodnji
 • izgradnji hladnjača za voće i povrće
 • programi podrške poljoprivrednim proizvođačima
 • podrška pripreme proizvoda za plasman i uspostavljanje partnerskih odnosa sa trgovačkim centrima, ugostiteljskim kapacitetima.
 • izgradnja prerađivačkih kapaciteta za voće, povrće, meso, mlijeko.
 • izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija na rijekama  i  potocima uz poljoprivredna zemljišta u općini Kalesija pogotovo na rijeci Spreči i njenim većim pritokama.

DRUŠTVENI ASPEKT


Kalesijski građani ne vide perspektivu u Kalesiji. Osnovna ljudska prava naših građana su ugrožena. Pravo na socijalnu, zdravstvenu zaštitu pa čak i osnovno ljudsko pravo, pravo na život su ugroženi. Građanima se nudi voda koja nije za piće i to još uz stalne redukcije. Kalesija je općina koja je bogata pitkom vodom i građani su zaslužili da imaju pitku vodu 24 sata na dan. Gradska deponija smeća je najgori zagađivač tla, vode,  a pogotovo zraka na području općine.

Vodovod, kanalizacija, komunalna higijena, održavanje lokalnih puteva, javna rasvjeta, zelene površine.

 • Riješiti pitanje vodosnadbijevanja u svim mjesnim zajednicama.
 • Izgradnja primarne i sekundarne kanalizacione mreže.
 • Izmjestiti gradsku deponiju pod hitno.
 • Unaprijediti komunalnu, putnu i PTT infrastrukturu, te osigurati održivo upravljanje okolišem prirodnim resursima.
 • Izgradnja odbrambenih  nasipa i regulacija na rijekama  i  potocima u općini Kalesija
 • Uraditi javnu rasvetu u svim mjesnim zajednicama.
 • Izvršiti reorganizaciju i poboljšanje Javnog komunalnog preduzeća i Kalesiju stvoriti ljepšu i čišću za sve njene građane kroz:
  • poboljšanje usluga, učestaliji i redovni odvoz smeća.
  • raspoređivanje većeg broja javnih kontejnera.
  • uklanjanje i sanacija divljih deponija na širem području općine i obezbjeđivanje saniranih područja.
  • izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice.
  • uvođenje selektivnog odvajanje otpada putem eko – otoka u gradskom području
  • izgradnja novih zelenih parkova i bolje održavanje malobrojnih postojećih.

Primarna zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, usluge šalter sale i općinskih organa, sigurnost

Pokažimo da možemo pametnije izgraditi uslove za život od ovih u kojim već 20 godina živimo. Život koji živimo sve je više siromašniji, nesigurniji i beznadežniji. Zapošljavajmo ljude po realnim prioritetima a ne po rodbinskim i stranačkim principima. Vratiti povjerenje građana u institucije općine, da svi administrativni radnici, počev od načelnika pa nadalje, budu u službi građana.

 • Naći sredstva za uspostavljanje većeg broja ambulanti na području cijele općine.
 • U pojedinim ambulantama osigurati 24-satno radno vrijeme kako bi građani imali pristup ambulanti u bilo koje vrijeme.
 • Proširiti kapacitete Doma zdravlja Kalesija
 • Poboljšati kvalitet usluga u Domu zdravlja
 • Istjerati korupciju iz zdravstvenog sistema
 • Socijalna izdvajanja i poticaji za nezaposlene mlade roditelje s ciljem povećanja stope nataliteta
 • Osigurati dječije dodatke za roditelje koje ne rade
 • Osigurati pomoć za roditelje djece sa posebnim potrebama
 • Uspostavljanje „Sigurne kuće“ u sklopu zaštite naslija nad ženama
 • Uspostavljanje servisa za pomoć starim i iznemoglim
 • Prilagođavanje infrastrukture i prilaza za invalidna lica
 • Racionalnija potrošnja budžetskog novca
 • Povećati efikasnost općinske administracije
 • Bolja i veća prava zapostavljene  boračke populacije te zapošljavanje što većeg broja demobilisanih   boraca i članova porodica šehida
 • Veća budžetska izdvajanja za boračke organizacije, porodice šehida i poginulih boraca
 • Želimo zapošljavanje po sposobnostima, a ne kao do sada podobnih i nesposobnih
 • Pod hitno izvršiti reviziju radnih mjesta i stečenih zvanja u općini i javnom sektoru
 • Pravosudni organi i policija trebaju da budu nepristrasni i da rade bez uplitanja politike
 • Povećati sigurnost građana većim i boljim angažmanom policijskih snaga
 • Nezavisni lokalni mediji i objektivno informisanje javnosti

Mladi, dijaspora, povratnici, kultura i sport

Mladi ljudi su nosioci progresivnih tendecija u društvu. Hoćemo da sportisti budu naši ambasadori dobre promocije. Hoćemo da imamo prvoligaške klubove. Iskoristimo talenat po kojem je poznata naša općina. Dajmo kulturnim sadržajima više prostora. Dobrim kulturnim događanjima pozovimo ljude širom BIH da dođu u Kalesiju na naše kulturne manifestacije.

 • Izgradnja centra (doma) za mlade kao društveno razvojnog okupljališta mladih
 • Izgradnja sportskih terena i poligona na području općine.
 • Izgradnja biciklističkih staza i pješačkih staza (trotoara) sa osvjetljenjem kako bi se omogućilo bezbjedan odlazak i dolazak djece u škole.
 • Osnivanje vrtića (obdaništa) u  Kalesiji  sa posebnim dvorištem i dječijim igralištima
 • Povećati broj stipendija za učenike i studente kao i osigurati beskamatne kredite istim
 • Omogućiti mladim odrađivanje pripravničkog staža uz dostojanstvenu naknadu toplog obroka i prevoza
 • Forsirati zapošljavanje što više mladog kadra
 • Stambeno zbrinjavanje mladih kroz sufinasiranje ekonomičnijih stambenih jedinica kao i dodjeljivanje besplatnog općinskog zemljišta za izgradnju stambenog prostora za mlade bračne parove
 • Podsticaj razvoju sadržaja za dijasporu
 • S obzirom na broj naših građana koji žive izvan granica naše države i probleme skojim se susreću, smatramo neophodnim osnivanjem tijela/organa za odnose sa dijasporom kao i bratimljenje sa pojedninim evropskim općinama.
 • Najveći investitor u BIH je dijaspora, imati to na umu kod svih razvojnih projekata
 • Iniciranje i podrška udruženja povratnika
 • Povećati općinska izdvajanja za održiv povratak te osigurati pravedniju i realniju raspodjelu budžetskih sredstava za povratnike
 • Unapređenje kulture sporta i kvalitete kulturnog života  Općine
 • Finansijski i administrativno kao i infrastrukturalno pomagati sva kulturno-umjetnička društva
 • Razvijati i pomagati mlade koji se žele baviti kulturom i umjetošću
 • Izdvajati mnogo veća sredstva za razvoj sporta jer je Kalesija nekada imala i prvoligaške klubove, sada to nije slučaj
 • Omasoviti uključivanje djece u sport, povećati izdvajanje za takve akcije
 • Putem društva pedagoga tjelesne kulture usmjeravati djecu iz škola u sport
 • Stipendiranje najboljih sportista redovnim mjesečnim primanijima
 • Promocija općine Kalesije preko uspjeha u sportu, a ne preko crne hronike.