Izborna skupština MO Vukovije Gornje

image

21. januara 2015. godine u prostorijama restorana “A-3 Promet” održana je Izborna skupština mjesnog ogranka Vukovije Gornje.

Izbornu skupštinu mjesnog ogranka vodila je Radna grupa u sastavu:
1. Armin Hodžić
2. Elvir Rožnjaković
3. Asmir Mešanović

Za sjednicu je usvojen sledeći dnevni red:
1. Konstituisanje Izborne skupštine
2. Formiranje Izborne komisije
3. Izbor članova mjesnog odbora
4. Tekuća pitanja

Na sastanku je izabrana Izborna komisija koju su činili:
1. Armin Hodžić
2. Denis Aščić
3. Hazim Rožnjaković

Nakon glasanja i prebrojavanja glasova od strane Izborne komisije konstatovano je da su u Mjesni odbor prošli sledeći članovi:
1. Denis Aščić
2. Edin Hamidović
3. Resved Subašić
4. Hazim Rožnjaković
5. Edin Dervišević
6. Suad Alić
7. Eldin Kulanić
8. Hodžić Mumin
9. Adil Mešanović
10. Armin Hodžić
11. Asmir Mešanović

Na konstituirajućoj sjednici Mjesnog odbora koja je održana 21. januara 2015. godine sa početkom u 21:00 izabran je predsjenik, potpredsjednici te sekretar MOSBB Vukovije Gornje u sledećem sastavu:

1. Suad Alić – predsjednik
2. Adil Mešanović – potpredsjednik
3. Edin Hamidović – potpredsjednik
4. Denis Aščić – sekretar