SBB Kalesija u vlasti

Općinsko vijeće Kalesija (2016 - 2020)


 

Armin Hodžić, prof.

Općinsko vijeće Kalesija (2012 - 2016)


 

Fikret Suljkanović, dipl.ecc.

 

 

Edis Sakić