Mjesni ogranci

MO Kalesija Centar

Predsjednik Mjesnog odbora: Bećirović Avdija

MO Kalesija Gornja

Predsjednik Mjesnog odbora: Mustafić Mehmed

MO Memići

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Prnjavor

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Gojčin

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Jajići

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Bulatovci

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Tojšići

Predsjednik Mjesnog odbora: Bošnjaković Emira

MO Kikači

Predsjednik Mjesnog odbora: Avdibašić Anes

MO Vukovije Gornje

Predsjednik Mjesnog odbora: Adil Mešanović

MO Vukovije Donje

Predsjednik Mjesnog odbora: Imamović Mehmed

MO Rainci Gornji

Predsjednik Mjesnog odbora: Mešić Mensur

MO Rainci Donji

Predsjednik Mjesnog odbora: Baručić Avdo

MO Seljublje

Predsjednik Mjesnog odbora: Mujkanović Muhamed

MO Miljanovci

Predsjednik Mjesnog odbora: Hamzić Meliha

MO Hrasno Donje

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Sarači-Lipovice

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Zukići

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Brda

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Jeginov Lug

Predsjednik Mjesnog odbora: 

MO Zates

Predsjednik Mjesnog odbora: Baručić Adel

MO Dubnica

Predsjednik Mjesnog odbora: