Općinski odbor

Na području općine djeluje općinska organizacija Saveza, koju čine svi mjesni ogranci s područja općine. Općinskoj organizaciji Saveza pripadaju svi članovi Saveza koji imaju prebivalište na području općine.

Općinsku organizaciju Saveza vodi Općinski odbor, koji ima do 70 članova. Odluku o načinu izbora i broju članova donosi Općinska skupština Saveza.

Članove Općinskog odbora Saveza bira Skupština iz reda više kandidata od broja koji se bira. Pri izboru kandidata posebno će se voditi računa o zastupljenosti mladih.

Općinski odbor iz svojih redova, a nakon konstituiranja, bira Izvršni odbor, koji broji 10-15 članova, Zavisno od veličine i demografsko-geografske specifičnosti svake pojedine općine.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog odbora Saveza bira Općinski odbor po svom konstituiranju, uz saglasnost Predsjednika Saveza i prethodno pribavljeno mišljenje Kadrovske komisije Saveza.

Zadaci Općinskog odbora Saveza su:
– rasprava o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svog djelovanja,
– odgovornost za provođenje politike Saveza na području općine,
– imenovanje stalnih i privremenih tijela za pojedine oblasti,
– sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela Saveza,
– provođenje odluka i akata viših organa Saveza,
– bavljenje i svim drugim pitanjima stranačke politike u skladu s Programom i Statutom Saveza.

Izvod iz Statuta Saveza za bolju budućnost BiH.